Velkommen til HRjura-kurser.dk


Denne hjemmeside er til dig , der leder efter de helt rigtige HRjura-kurser til at vedligeholde din faglige viden og som led i din løbende efteruddannelse.
Uanset om du er erfaren eller ny inden for HR-jura er du kommet til det helt rigtige sted.

Vi viser dig vej til kurser om aktuelle områder inden for HR, personalejura, ansættelsesret, sygdom, barsel, ferieloven, opsigelse, ansættelseskontrakter og meget mere til medarbejdere på alle karrieretrin.

På siden finder du også artikler og opmærksomheder, der gerne skulle gøre dig klogere på den ofte ret komplicerede og udfordrende verden af HR-jura.

Som leder eller medarbejder i HR-afdelingen skal man kende de personalejuridiske regler, der gælder i et ansættelsesforhold - både før, under og efter. Det personalejuridiske område bliver løbende reguleret, og HR-afdelingen skal i dag navigere i mere og mere kompliceret og kompleks lovgivning. Alene af den grund er løbende efteruddannelse og vedligeholdelse af den faglige viden en nødvendighed for alle, der arbejder inden for HR-jura


Læring varer hele livet

Aktuelle HRjura-kurser i 2024

Aktuel Ansættelsesret 2024

På dette kursus for du et samlet overblik over gældende love og regler inden for ansættelsesretten. Det hele krydret med de nyeste domme og afgørelser, og ikke mindst ansættelsesretlige nyheder.

Aktuel Ansættelsesret

Aktuel Ansættelsesret 2024

Aktuel Ansættelsesret 2024
Barselsloven 2024

Ændringer til barselsloven i 2024. Bliv ajourført med de nye regler i barselsloven samt lov om lønmodtageres ret til fravær af særlige familiemæssige årsager... og meget mere.

HALVDAGSKURSUS

Barselsloven

Barselsloven 2024

Barselsloven 2024
Ferieloven 2024

Pr. 1/9 2020 gik vi over til at afholde ferie efter ’samtidighedsprincippet’ På dette intensive kursus får du et komplet overblik over ferieloven, herunder alle ændringerne og de nye regler, så du kan anvende loven korrekt i dit daglige arbejde.

Ferieloven

Ferieloven 2024

Ferieloven 2024
Opsigelse af medarbejdere

Hvilke love og regler skal iagttages når medarbejdere skal opsiges? Hvordan er reglerne for bortvisning og fritstilling? Hvilke forpligtelser har arbejdsgiver og medarbejdere? Hvordan sikrer man medarbejdere en værdig afsked?

Gå til kursusbeskrivelsen

Opsigelse af medarbejdere

Opsigelse af medarbejdere

Fagligt netværk

Arbejder du med HR? Arbejder du med personalejura?
Savner du af og til nogle at kunne sparre med i dagligdagen om dine faglige udfordringer på det ansættelsesretlige område?

Så bliv medlem af vores faglige netværk 'HR, Personale & Løn'. I dette netværk får du hjælp til at udvikle og forbedre dine færdigheder på det ansættelsesretlige område. Samtidig får du adgang til at udveksle erfaringer med de øvrige netværksmedlemmer fra andre virksomheder og de fagspecialister og rådgivere, der er tilknyttet fast til netværket. Du bliver desuden holdt opdateret med de nyeste love og regler på det ansættelsesretlige område.
Alt sammen noget, der vil være med til at styrke din faglige viden og styrke dig i dit daglige arbejde.

Netværket faciliteres af rådgivere og fageksperter fra advokatfirmaerne CLEMENS og Njord Law Firm.

Man kan ikke overvurdere værdien af at være en del af et stærkt professionelt netværk. Du er aldrig alene med et netværk i ryggen...

Fremhævet artikel

 

Skrevet af: Andreas Stahlberg, Fokuskurser


Overvågning af medarbejdere


Må en virksomhed overvåge sine medarbejderes gøren og laden på arbejdspladsen? Og dét må medarbejderne i så fald bare tåle?...

Mange mennesker siger om sig selv, at ’de er virkelige dårlige på billeder og på film’, hvorefter de laver nærmest akrobatiske bevægelser for at komme ud af billedet. Det har de fleste nok hørt nogen sige - og måske selv oplevet til f.eks. familiefester, når blitzen fyres af i tide – og ikke mindst utide -, og onkel Stage går rundt med videokameraet...

Men ét er privatliv, noget andet er arbejdsliv. Hvad hvis en arbejdsgiver tager billeder af – og/eller filmer – medarbejderne på arbejdspladsen?

De fleste arbejdsgivere, der benytter sig af f.eks. videoovervågning på arbejdspladsen, gør det i overvejende grad for at have (video)dokumentation i tilfælde af indbrud, tyveri mv.

Hvis formålet med overvågning derimod er rettet mod medarbejderne, skal overvågningen være driftsmæssigt begrundet og have et sagligt formål.

Hvis en videoovervågning foregår nonstop 24-7 på arbejdspladsen, vil det betyde, at virksomhedens medarbejdere jævnligt er ’med på rollelisten i filmen’.  Hvis det er tilfældet, er der flere ting, virksomheden skal være opmærksom på.

Regler i forbindelse med overvågning på arbejdspladsen
Som arbejdsgiver er det vigtigt at være opmærksom på de regler, der gælder for overvågning af medarbejderne. De regler, der gælder for videoovervågning af medarbejdere gælder kun steder, hvor der ikke er offentlig og almindelig adgang. Det kunne for eksempel være virksomhedens varelager eller virksomhedens kontorlokaler, hvor kunder ikke har adgang.

Uanset arbejdsgiverens bevæggrunde til overvågningen er selve handlingen at videofilme eller tager billeder af medarbejderne, en behandling af personoplysninger. Og ’FLOFF’, så kommer GDPR ind i billedet og dermed en iagttagelse af databeskyttelseslovens bestemmelser.

Informationspligt
En arbejdsgiver skal informere medarbejderne, hvis overvågning finder sted, og samtidig informere om formålet med overvågningen. Bemærk, at det ikke er tilladt, at der optages lyd på videoovervågning. Arbejdsgiver skal endvidere sørge for, at alle videooptagelser slettes efter en rimelig kort periode, som normalt vi være omkring 30 dage. En arbejdsgiver må dog godt af saglige grunde opbevare videooptagelser i længere tid, hvis det skønnes nødvendigt. Det er persondataloven, der dikterer dette.

Målet helliger ikke altid midlet
Generelt gælder det, at der skal være et rimeligt forhold mellem mål og middel ved overvågning af medarbejdere. Forstået på den måde, at en overvågnings-foranstaltning ikke må anvendes, såfremt mindre indgribende foranstaltninger kan tilgodese formålet. Dette er dikteret af de gældende GDPR-regler. Endvidere må en overvågning ikke krænke medarbejderne, og den må ikke medføre tab eller nævneværdig ulempe for medarbejderne.

Konsekvens for arbejdsgiver hvis reglerne ikke følges
Hvis en arbejdsgiver ikke følger reglerne for overvågning af medarbejderne, er det en dadelværdig handling. Medarbejderne har derfor mulighed for at få godtgørelse for tort efter erstatningsansvarsloven.
Men der skal noget til. For at en medarbejder kan opnå en godtgørelse, skal overvågningen være uretmæssig og anses for at krænke medarbejderen.

Om disse betingelser er opfyldt beror (som sædvanlig) på en konkret vurdering. En krænkelse af medarbejderen skal kunne dokumenteres.


Relevante kurser der bl.a. behandler ansættelsesret og GDPR
Aktuel Ansættelsesret
GDPR | I relation til HR