Arbejdsfordeling - Midlertidlig ordning

HRjurakurser.dk er din genvej til efteruddannelse og ny viden inden for HR, personalejura, ansættelsesret, sygdom, barsel, ferie, opsigelse, ansættelseskontrakter og meget mere...

nyhed_Arbejdsfordeling - Midlertidlig ordning
Skrevet af: Andreas Stahlberg, Fokuskurser Dato: 14. april 2021

Arbejdsfordeling - Midlertidlig ordning

De midlertidige regler for arbejdsfordeling er forlænget til udgangen af 2021
Arbejdsfordeling giver virksomheden mulighed for, at nedsætte medarbejdere i arbejdstid, og samtidig får medarbejderne dagpenge for den tid, de så går ledige.
Den midlertidige ordning om arbejdsfordeling er blevet forlænget frem til udgangen af 2021. Ordningen fungerer som et alternativ til den traditionelle ordning.

Den traditionelle ordning om arbejdsfordeling (kort resumé)
● Den skal være et udslag af en kollektiv aftale. Det kan være hjemlet i en overenskomst, men kan også være aftalt kollektivt mellem arbejdsgiver og den gruppe medarbejdere, som skal indgå i ordningen
● Der er fastlagte regler for, hvordan arbejdstiden kan nedsættes
● Arbejdsfordelingen kan vare i 13 uger som udgangspunkt. Der kan være mulighed for at forlænge denne periode

Den nye, midlertidige ordning om arbejdsfordeling
I forbindelse ophøret af ordningen om lønkompensation, har Folketinget vedtaget en ny, midlertidig ordning om arbejdsfordeling.

Ordningen skal anvendes på alle medarbejdere enten i en bestemt produktionsenhed, en afdeling i virksomheden eller i virksomheden som helhed. Dette gælder for både den nye og den traditionelle model.

Den nye ordning gør arbejdsfordelingen væsentligt mindre kompliceret end hidtil, og er særlig fleksibel for arbejdsgivere, - fordi:

Ved den nye ordning kan der etableres arbejdsfordeling ensidigt fra arbejdsgivers side, altså uden den kollektive aftale, som ellers hidtil har været et formelt krav. Hvis de pågældende medarbejdere er omfattet af overenskomster, er disse overenskomster ikke gældende på netop dette punkt.

Derudover gælder følgende betingelser
● Arbejdsfordelingen kan vare i en ubegrænset periode, dog skal den ophøre senest den 31. december 2021.
● Der er fuld fleksibilitet i forhold til, hvordan arbejdstiden nedsættes, så længe medarbejderen maksimalt går 50 % ned i tid i forhold til den almindelige arbejdstid
● Virksomheden skal betale medarbejderen 3 ledighedsdage (G-dage) pr. måned
● Medarbejdere der er omfattet af arbejdsfordelingen, får en forhøjet dagpengesats på ca. 143,50 kr. i timen
● I perioden må der ikke afskediges medarbejdere på grund af arbejdsmangel
● Hvis en medarbejder modsætter sig arbejdsfordelingen, kan medarbejderen afskediges med sædvanligt varsel

Hvornår skal virksomheden overveje ordningen om arbejdsfordeling
Ordningen er relevant for virksomheden i denne tid hvor store dele af samfundet stadig er nedlukket, og virksomheden af den grund ikke har arbejde nok til alle medarbejderne.

Arbejdsfordeling giver således virksomheden mulighed for i en periode at reducere medarbejderomkostningerne, og samtidig sikre, at dygtige medarbejdere ikke bliver afskediget i en periode, hvor aktiviteten er lav på grund af Covid-19.


Relevante kurser der behandler ansættelsesret og personalejura
Aktuel ansættelsesret